Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden perustehtävänä on edistää ja ylläpitää kunnan asukkaiden arkielämän hyvinvointia ja terveyttä, sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä.

Tähän pyritään

  • järjestämällä ja tuottamalla tarpeen mukaisia ja vaikuttavia palveluita,
  • vahvistamalla omatoimisuutta ja osallisuutta,
  • kehittämällä sosiaalista hyvinvointia tukevia oloja ja
  • takaamalla yksilöille ja perheille riittävä toimeentuloturva.

Tehtävänä on huolehtia erityisesti heikompiosaisista kuntalaisista.

Organisaatiomme työkulttuurina on:

”Me teemme, osaamme ja olemme siitä ylpeitä.”


Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta on hyvä huomioida, että tietosuojasyistä sähköpostitse voidaan pääasiassa antaa vain yleistä ohjausta ja neuvontaa esim. siitä, millä edellytyksillä ja miten jotain etuutta tai palvelua voi hakea. Potilas- ja asiakasasioissa arkaluontoisten tiedustelujen lähettämistä sähköpostitse ei suositella.