Esityslistat ja pöytäkirjat

Sivu päivitetty 19.9.2017

Lempäälän Veden johtokunnan kokousasiakirjat (pöytäkirjat liitteineen) julkaistaan välittömästi niiden valmistuttua ottaen huomioon julkisuuslain tai muussa laissa säädetyt salassa pidettävät tiedot. Esityslistat julkaistaan kokousta edeltävänä maanantaina.

Kokouspäivämäärä

Asiakirjat

19.1.2017 Esityslista
  Lisälista
  Liite §3
  Pöytäkirja
   
16.3.2017 Esityslista
  Liite §9
  Pöytäkirja
   
6.4.2017 Esityslista
  Pöytäkirja
   
10.5.2017 Esityslista
  Liite §18
  Liite §20 1
  Liite §20 2
  Pöytäkirja
   
8.8.2017 Esityslista
  Liite §24
  Liite §26 1
  Liite §26 2
  Pöytäkirja
   
14.9.2017 Esityslista
  Liite §31
  Liite §32
  Pöytäkirja
  Liite §31 hyväksytty