Lempäälän Vesi

Lempäälän kunnan kunnanviraston sulkuaikana 4.-31.7.2016 Lempäälän Veden toimisto on myös suljettuna. Kiireellisissä asioissa voitte ottaa yhteyttä

  • 4.-15.7.2016 Arto Löppönen p. 050-3839796
  • 18.-31.7.2016 Lasse Sampakoski p.0500-633083
  • Lempäälän Veden vikapäivystys päivystää 24/7 p. 040 832 0200.  

Kunnan yleisenä vesi - ja viemärilaitoksena toimivan Lempäälän Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa yhdyskunnan vedenhankintaan ja viemäröintiin liittyvät palvelut ja kehittää toimintaansa yhdyskunnan muun kehityksen asettamien vaatimusten mukaisesti. Toimintaa säätelee mm. Vesihuoltolaki (119/2001).

1.1.2014 aloitti toimintansa Lempäälän Vesi -liikelaitos, joka jatkaa Lempäälän kunnan vesihuoltolaitoksen toimintaa kunnan liikelaitoksena.

Lempäälän Vesi huolehtii hyvälaatuisen veden hankinnasta ja jakelusta asiakkailleen sekä laitokseen liittyneiden asiakkaiden jätevesien johtamisesta ja asianmukaisesta käsittelystä.

Lempäälän Veden sähköinen esite on luettavissa tästä. Löydymme myös Facebookista: Lempäälän Vesi.