Palaute

Monta tapaa antaa palautetta

Palautelomake

Alla olevalla palutelomakkeella voit kysyä mieltäsi askarruttavista asioista. Tätä kautta voit myös lähettää ruusuja tai risuja sekä antaa kehittämisideoita.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta on hyvä huomioida, että tietosuojasyistä sähköpostitse voidaan pääasiassa antaa vain yleistä ohjausta ja neuvontaa esim. siitä, millä edellytyksillä ja miten jotain etuutta tai palvelua voi hakea.

Huom. Potilas- ja asiakasasioissa ei tule käyttää palaute-lomaketta, ei myöskään sähköpostia. Sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevä henkilökunta ei voi antaa vastauksia sähköpostitse asiakas- tai potilaskohtaisiin kysymyksiin. Myöskään tukihakemuksia ei tule lähettää sähköpostitse.

Potilasvalituksista palaute muistutuslomaketta käyttäen. Sosiaalihuoltoa koskevat palautteet sosiaalihuollon muistutuslomaketta käyttäen.

Palautteesi ohjataan asiantuntijalle, jolta saat vastauksen mahdollisimman pian. Huomaa kuitenkin, että toisinaan vastaukset voivat hieman viipyä esim. työmatkojen tai vuosilomien vuoksi. 

 

Sähköpostipalaute

Voit lähettää myös henkilökohtaisen sähköpostin aihepiiriäsi hoitavalle asiantuntijalle. Yhteystiedoista löydät useiden asiantuntijoiden nimet.

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@lempaala.fi
Tämä on usein nopein tapa saada vastaus. Sähköpostin automaattivastauksesta saat usein myös tiedon, jos kyseinen henkilö on poissa työpöydän äärestä. Tällöin kysymys kannattaa lähettää uudestaan palautelomakkeella, jolloin yritämme etsiä toisen vastaajan.

Vesihuoltoa koskeva palaute tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen: lempaalanvesi@lempaala.fi

Kuntalaisaloite

Kuntalain mukaan asukkaalla on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Huomaa, että tämä on kuitenkin hitaampi tapa saada vastaus, sillä aloite käynnistää aina tiettyä kaavaa noudattavan prosessin. Mikäli siis haluat nopeita vastauksia, käytä edellä mainittuja keinoja.

Kuntalaisaloite.fi palvelun kautta voit tehdä kuntalaisaloitteen sähköisesti.

 

Vapaamuotoisen kuntalaisaloitteen voi lähettää osoitteeseen kunta@lempaala.fi
Muista liittää siiheen yhteystietosi (nimi, osoite, puhelinnumero, mahdollinen sähköpostiosoite). Ilman yhteystietoja aloitetta ei voida käsitellä.

Kuntalaki 28 §

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta.