Palvelut

Sivu päivitetty 10.12.2014 11:09

Lempäälän kunta järjestää kuntalaisten peruspalvelut. Palvelut jakautuvat neljään eri toimialueeseen: sivistystoimi, sosiaali- ja terveystoimi, tekninen toimi ja yleishallinto. Vasemmasta sivuvalikosta pääset palveluiden eri aihealueisiin.

Sivistystoimen palvelut turvaavat kuntalaisille mahdollisuudet henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen kehittymiseen, virikkeiseen vapaa-aikaan ja omaehtoiseen luovaan toimintaan. Sivistystoimen palveluita ovat:opetuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut, kansalaisopistopalvelut, taiteen perusopetus sekä vapaa-aikapalvelut (liikunta- ja nuorisopalvelut).

Sosiaali- ja terveystoimen palveluilla edistetään ihmisten työ- ja toimintakykyä. Vastuuta otetaan ihmisten fyysisestä ja mielen terveydestä sekä aineellisesta ja sosiaalisesta perusturvasta. Erityisesti huolehditaan heikompiosaisista kuntalaisista.

Sosiaali- ja terveystoimen palveluita ovat sosiaali- ja perhetyö, terveyspalvelut, ikäihmisten palvelut ja vammaispalvelut

Teknisen toimen palvelut
Asumiseen, rakentamiseen ja ympäristöön liittyvistä asioista ja palveluista vastaa tekninen toimi. Tekninen toimi tuottaa ja ylläpitää kuntalaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemia teknisiä verkostoja ja toimitiloja, kehittää ihmisen elinympäristöä yhdyskuntarakennetta kestävän kehityksen mukaisin periaattein, huolehtii turvallisuudesta ja tuottaa hyvälaatuista käyttövettä.

Hallintoon kuuluvia palveluita ovat maaseutu- ja lomituspalvelut, ruokapalvelut, työllisyys- ja kuntoutuspalvelut sekä talous ja konsernihallinto. Kunnan elinkeinotoimenpalveluista ja -kehittämisestä sekä matkailun edistämisestä vastaa Lempäälän Kehitys Oy.
__________________________________________________________________________________

Palaute -linkillä voit kertoa meille mielipiteesi verkkosivuista ja muista kunnan palveluista.
 

Tervetuloa Palvelupisteeseen.Palvelupisteen aukioloajat:
ma - pe klo 8.30 - 15.30

 

 

 

Kunnanvirasto 
Avoinna ma–pe klo 9–15
Puhelinvaihde avoinna ma–pe klo 8–16,
heinäkuussa ma–pe klo 8–15

Lempäälän kuntaan voi ottaa yhteyttä mm. puhelimitse, palautelinkillä tai sähköpostilla: kunta@lempaala.fi tai etunimi.sukunimi@lempaala.fi
Nimet ja yhteystiedot löytyvät myös yläpalkin yhteystiedot -linkin avulla.