Ehdokashakemukset

Ehdokasasettelulomakkeet

Kuntavaalien ehdokasasettelulomakkeet löytyvät tämän linkin takaa Oikeusministeriön sivuilta. Ehdokashakemusten jättämisen sujuvoittamiseksi muutama käytännön huomio:

  • ehdokkaita voi asettaa korkeintaan 64
  • ehdokkaat tulee ilmoittaa halutussa järjestyksessä
  • ehdokkaan nimeksi ilmoitetaan vain sukunimi ja etunimi (voi olla myös etunimen rinnalla tai sijasta yleisesti tunnettu puhuttelunimi tai etunimi lyhennettynä)
  • ammatti ja arvonimi
  • ei muita merkintöjä (paitsi jos tarpeen henkilöllisyyden täsmentämiseksi)
  • kunkin ehdokkaan allekirjoittama suostumus ja vakuutus
  • puolueen ilmoitus henkilöjäseniä edustavasta yhdistyksestä
  • yhdistyksen ilmoitus vaaliasiamiehestä ja hänen vakuutuksensa

Kuntavaalien ehdokashakemusten jättäminen

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemukset sekä ilmoitukset mahdollisista puolueiden vaaliliitoista ja valitsijayhdistysten yhteislistoista Lempäälän kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.2.2017 ennen kello 16.00.

Edellä mainittuja vaaliasiakirjoja ottaa vastaan Lempäälän kunnan keskushallinnossa osoitteessa Tampereentie 6, 37500 Lempäälä 27.2.2017 klo 9 - 12 ja 28.2.2017 klo 9 - 16 keskusvaalilautakunnan sihteeri Topi Tolvanen.

Kuulutus kuntavaalien asiakirjojen toimittamisesta (pdf)