Tietosuoja

Tietosuojaselosteet

Sivulle on koottu osa henkilötietolain mukaisista Lempäälän kunnan rekisteriselosteista. Selosteita kartutetaan koko ajan.

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Kukin palvelualue vastaa omien tietosuojaselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Maankäyttö- ja ympäristöpalvelut

1. Kiinteistöjen omistaja- ja haltijarekisteri
2. Ympäristönsuojelun kohde- ja valvontarekisteri
3. Yksityistierekisteri

Asuminen

1. Asumisoikeusjärjestysnumeron saaneiden henkilörekisteri
2. Väestörekisteri

Koulutus ja varhaiskasvatus

1. Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri


Hallinto- ja talouspalvelut

1. Luottamushenkilöiden perustietorekisteri
2. Työntekijöiden yhteystietorekisteri
3. Lomituspalveluiden asiakasrekisteri
4. Ruokapalveluiden erityisruokavalion henkilörekisteri
5. Henkilöstöhallinnon rekisteri
6. Yleisen edunvalvonnan päämiesrekisteri
7. Laskutus- ja toimittajarekisteri
8. Työajanhallintarekisteri
9. Avustusta hakeneiden yhteisöjen ja yksityishenkilöiden rekisteri

Lempäälän Vesi -liikelaitos

1. Lempäälän Vesi -liikelaitoksen asiakasrekisteri

Sirkkavuori Oy

1. Sähköisen vuokra-asuntohaun asiakasrekisteri

Liikunta- ja vapaa-aikapalvelut

1. Liikuntapaikkavarausten asiakasrekisteri
2. Avainhallintarekisteri
3. Kurssi-ilmoittautumisrekisteri