Tietosuoja

Tietosuojaselosteet

Sivulle on koottu osa henkilötietolain mukaisista Lempäälän kunnan rekisteriselosteista. Selosteita kartutetaan koko ajan.

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Kukin palvelualue vastaa omien tietosuojaselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Hallinto-, talous- ja henkilöstöprosessit

Hallinto
1. Asianhallintarekisteri
2. Avustusta hakeneiden yhteisöjen ja yksityishenkilöiden rekisteri
3. Luottamushenkilöiden perustietorekisteri
4. Työajanhallintarekisteri
5. Työntekijöiden yhteystietorekisteri
6. Asumisoikeusjärjestysnumeron saaneiden henkilörekisteri

Taloushallinto
1. Laskutus- ja toimittajarekisteri
Henkilöstöhallinto
1. Henkilöstöhallinnon rekisteri
2. Kuntarekry


Edunvalvonta
1. Yleisen edunvalvonnan päämiesrekisteri
Työllisyyspalvelut
1. Työvalmennuksen ja muiden ryhmien asiakasrekisteri
Maaseutuhallinto
1. Tukioikeusrekisteri
Lomituspalvelut
1. Lomituspalveluiden asiakasrekisteri
Ruokapalvelut
1. Ruokapalveluiden erityisruokavaliorekisteri

Sivistyksen palvelualue

Opetuspalvelut
1. Oppilastietorekisteri
2. Koulukuraattorien ja -psykologien asiakasrekisteri
3. Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasrekisteri
4. Koulukuljetuspäätösrekisteri
5. Koulukuljetuspäätösrekisteri (erityinen peruste)
6. Koulutusten läsnäolorekisteri
7. Aamu- ja iltapäivätoiminnan työvuororekisteri

Varhaiskasvatuspalvelut
1. Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri
2. Koulutusten läsnäolorekisteri
3. Yksityisen varhaiskasvatuksen ja palveluseteleiden asiakasrekisteri
4. Työvuororekisteri
5. Maksuvapautus- ja alennusrekisteri

Yhteisöpalvelut
1. Avainhallintarekisteri
2. Kurssi-ilmoittautumisrekisteri
3. Liikuntapaikkavarausten asiakasrekisteri
4. Maksusaatavarekisteri
5. Yhdistysrekisteri
6. Yhteisöpalvelujen osallistujarekisteri
7.Taidekokoelmarekisteri
8. Työvuororekisteri

Talous- ja tukipalvelut
1. Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuvapautus- ja alennusrekisteri

Hallinto- ja seudulliset palvelut
1. Tutkimusluparekisteri
2. Seudullisten ostojen ja myyntien rekisteri

Hyvinvoinnin palvelualue

1. Potilasrekisteri
2. Kameravalvontaseloste sosiaali- ja terveyskeskus

Yhdyskunnan palvelualue

Yhdyskuntasuunnittelu ja kunnossapito
1. Kiinteistöjen omistaja- ja haltijarekisteri
2. Yksityistierekisteri
3. Väestörekisteri

Rakennus- ja ympäristövalvonta
1. Ympäristönsuojelun kohde- ja valvontarekisteri
2. Rakennusluparekisteri (facta-tietojärjestelmä)

Tilat ja rakennuttaminen

Hallinto